REKAPITULASI DATA SISWA 

SD MUHAMMADIYAH 1 KRIAN

TAHUN  2013 / 2014

NO

KELAS  

 

JUMLAH PER-KELAS  

JUMLAH PER-KELAS PARALEL

1

  Kelas 1 Abu Bakar Ashidiq

:

31

97

2

  Kelas 1 Umar Bin Khottob

:

32

3

  Kelas 1 Usman Bin Affan

:

34

<<<<<:::::::::::::::::::::::::::::: oo :) oo ::::::::::::::::::::::::::::::>>>>>

4

  Kelas 2 Abu Bakar Ashidiq

:

31

98

5

  Kelas 2 Umar Bin Khottob

:

34

6

  Kelas 2 Usman Bin Affan

:

33

<<<<<:::::::::::::::::::::::::::::: oo :) oo ::::::::::::::::::::::::::::::>>>>>

7

  Kelas 3 Abu Bakar Ashidiq

:

29

91

8

  Kelas 3 Umar Bin Khottob

:

29

9

  Kelas 3 Usman Bin Affan

:

33

<<<<<:::::::::::::::::::::::::::::: oo :) oo ::::::::::::::::::::::::::::::>>>>>

10

  Kelas 4 Abu Bakar Ashidiq

:

31

92

11

  Kelas 4 Umar Bin Khottob

:

31

12

  Kelas 4 Usman Bin Affan

:

30

<<<<<:::::::::::::::::::::::::::::: oo :) oo ::::::::::::::::::::::::::::::>>>>>

13

  Kelas 5 Abu Bakar Ashidiq

:

30

85

14

  Kelas 5 Umar Bin Khottob

:

27

15

  Kelas 5 Usman Bin Affan

:

28

<<<<<:::::::::::::::::::::::::::::: oo :) oo ::::::::::::::::::::::::::::::>>>>>

16

  Kelas 6 Abu Bakar Ashidiq

:

32

93

17

  Kelas 6 Umar Bin Khottob

:

31

18

  Kelas 6 Usman Bin Affan

:

30

T O T A L    J U M L A H

556

Jumlah Siswa Yang Lulus Tahun 2013 / 2014

67

<<<<<:::::::::::::::::::::::::::::: oo :) oo ::::::::::::::::::::::::::::::>>>>>