REKAPITULASI DATA SISWA 

SD MUHAMMADIYAH 1 KRIAN

TAHUN  2015 / 2016

         

NO

KELAS  

 

JUMLAH PER-KELAS  

JUMLAH PER-KELAS PARALEL

1

  Kelas 1 Abu Bakar Ashidiq

:

25

102

2

  Kelas 1 Umar Bin Khottob

:

26

3

  Kelas 1 Usman Bin Affan

:

26

3

Kelas 1 Ali Bin Abi Thollib

:

25

<<<<<:::::::::::::::::::::::::::::: oo 🙂 oo ::::::::::::::::::::::::::::::>>>>>

4

  Kelas 2 Abu Bakar Ashidiq

:

30

120

5

  Kelas 2 Umar Bin Khottob

:

30

6

  Kelas 2 Usman Bin Affan

:

30

6

  Kelas 2 Ali Bin Abi Thollib

:

30

<<<<<:::::::::::::::::::::::::::::: oo 🙂 oo ::::::::::::::::::::::::::::::>>>>>

7

  Kelas 3 Abu Bakar Ashidiq

:

27

140

8

  Kelas 3 Umar Bin Khottob

:

29

9

  Kelas 3 Usman Bin Affan

:

27

9

Kelas 3 Ali Bin Abi Thollib

:

28

9

Kelas 3 Kholid Bin Walid

:

29

<<<<<:::::::::::::::::::::::::::::: oo 🙂 oo ::::::::::::::::::::::::::::::>>>>>

10

  Kelas 4 Abu Bakar Ashidiq

:

31

121

11

  Kelas 4 Umar Bin Khottob

:

30

12

  Kelas 4 Usman Bin Affan

:

30

12

Kelas 4 Ali Bin Abi Thollib

:

30

<<<<<:::::::::::::::::::::::::::::: oo 🙂 oo ::::::::::::::::::::::::::::::>>>>>

13

  Kelas 5 Abu Bakar Ashidiq

:

31

93

14

  Kelas 5 Umar Bin Khottob

:

32

15

  Kelas 5 Usman Bin Affan

:

30

<<<<<:::::::::::::::::::::::::::::: oo 🙂 oo ::::::::::::::::::::::::::::::>>>>>

16

  Kelas 6 Abu Bakar Ashidiq

:

32

96

17

  Kelas 6 Umar Bin Khottob

:

32

18

  Kelas 6 Usman Bin Affan

:

32

T O T A L    J U M L A H

672

Jumlah Siswa Yang Lulus Tahun 201 / 2015

89

<<<<<:::::::::::::::::::::::::::::: oo 🙂 oo ::::::::::::::::::::::::::::::>>>>>